Show simple item record

dc.contributor.authorAtan, Tugba
dc.contributor.authorAtan, Dogan
dc.date.accessioned2021-01-14T08:54:32Z
dc.date.available2021-01-14T08:54:32Z
dc.date.issued2020-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12591/456
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji sendromu (FMS) olan bireylerde uyku bozuklukları sık görülebilmektedir. Çalışmamızın amacı tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) ve FMS olan bireylerde polisomnografi parametreleri ve FMS ile ilişkili fonksiyonel durumlarını karşılaştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) 2010 kriterlerine göre FMS tanısı konulan ve beraberinde polisomnografi sonucu ile TUAS tespit edilen 22 hasta ile basit horlama tespit edilen 17 hasta dahil edildi. Her iki grubun demografik verileri, polisomnografi parametreleri ve fibromiyalji etki anketi verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca polisomnografi parametreleri ile fibromiyalji etki anketi değerlerinin korelasyonu incelendi. BULGULAR: Fibromiyalji etki anketi değeri basit horlaması ve FMS olan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edilmiştir (p= 0.028). Polisomnografi parametreleri ile fibromiyalji etki anketi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, hastaların TUAS şiddeti ile FMS’na bağlı fonksiyonel durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleFibromiyalji ve Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Olan Bireylerin Polisomnografi Parametreleri ile Fonksiyonel Durumlarının Karşılaştırılmasıen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.contributor.departmentDahili Tıp Bilimlerien_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess