Show simple item record

dc.contributor.authorGhasemi, Mehdi
dc.contributor.authorOkay, Mufide
dc.contributor.authorMalkan, Umit Yavuz
dc.contributor.authorTurk, Seyhan
dc.contributor.authorJabbar, Javaid
dc.contributor.authorHocaoglu, Helin
dc.contributor.authorHaznedaroglu, Ibrahim Celalettin
dc.date.accessioned2021-01-14T08:41:07Z
dc.date.available2021-01-14T08:41:07Z
dc.date.issued2020-03-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12591/453
dc.description.abstractKemoterapötik ilaçlara karşı direnç gelişimi, kanser tedavisinde bir engel haline gelmiştir. Ankaferd Hemostat’ın (ABS), melanom hücrelerinin proliferasyonunu baskıladığı gösterilmiştir; ancak mekanizması hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, ABS’nin oksidatif fosforilasyon (OXPHOS) yolağında yer alan genleri değiştirerek, A2058 gibi bazı melanom hücre dizilerini etoposide karşı daha duyarlı hale getirilebileceğini gösterdik. Bu çalışmada, ABS tedavisinin A2058’in etoposide duyarlılığını arttırdığı gösterildi, ancak SKMEL-5 için herhangi bir etki gösterilemedi. Daha önce etoposide daha dirençli olduğu bilinen SK-MEL-30, bizim çalışmamızda ABS’ye karşı en az hassasiyet gösterdi. Analizimiz sonucunda, mitokondri kümelerinin ABS tarafından değiştirilen genlerle ilişkili olduğunu gördük. İddiamızı doğrulamak için iki set melanom hücre çizgisini (A375’i A2058 ile ve A375’i SK-MEL-2 ile) karşılaştırdık. A375 ve A2058 karşılaştırmasından elde ettiğimiz kümeler mitokondriyal ilişkili kümeler içermekteydi, ancak p değerleri anlamlı değildi. Öte yandan, A375 ve SK-MEL-2 karşılaştırmasından elde edilen kümeler, 2.52 zenginleştirme skoruna sahip ‘oksidoredüktaz’ kümesinde 72 gen içermekteydi. Oksidoredüktaz kümesini analiz etmek için, bu kümedeki genleri Enrichr’e koyduk. Oksidoredüktaz kümesi içindeki genlerin çoğunun oksidatif fosforilasyona ve elektron taşıma zincirine katıldığını bulduk. Sonuç olarak bu çalışma, etoposit tedavisinden önce ABS kullanımının, OXPHOS genlerinin değişmesi nedeniyle melanom hücre çizgilerinin tepkisini artırabileceğini öne sürmektediren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnkaferd hemostaten_US
dc.subjectEtoposideen_US
dc.subjectOxidative phosphorylationen_US
dc.subjectMelanomaen_US
dc.subjectDrug sensitivityen_US
dc.titleAnkaferd Hemostat Affects Etoposide Resistance of the Malignant Melanoma Cellsen_US
dc.title.alternativeAnkaferd Hemostat’ın Malign Melanom Hücrelerinde Etoposit Direncine Etkisien_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.contributor.departmentTemel Tıp Bilimlerien_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess