Show simple item record

dc.contributor.authorCerit, Mesut
dc.contributor.authorÇakıroğlu, Temel
dc.date.accessioned2020-12-07T10:56:58Z
dc.date.available2020-12-07T10:56:58Z
dc.date.issued2019-09-15
dc.identifier.issn1308-8041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12591/369
dc.description.abstractGenler; canlıların kalıtsal karakterlerini nesilden nesile taşıyan kromozom üzerinde yer alan değişik uzunluktaki DNA dizilimleridir. Bir sonraki jenerasyona aktarılacak olan genetik özellikler DNA dizilimlerinin içinde kodlanmıştır. İnsanlar benzer genlere sahip olsa da nitrojen baz çifti dizilimlerinde küçük oranlarda da olsa yapısal farklılıklar olabilmektedir. İnsanlar arasında nesilden nesile aktarılan bu küçük değişimler bireyler arasındaki farklılıkları oluşturmaktadır. Bu derleme, yazarın yürüttüğü araştırmaların bir sentezini sunar. Bu derlemeyle ilgili bilimsel literatür taraması, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi (PubMed), MEDLINE veri tabanları, genetik ve atletik perfromans terimleri kullanılarak yapıldı. Atletik performansın üst düzeyde gelişimi için çevresel faktörler, yaşam biçimi ve motivasyonun yanında genetik değişkenlerin doğru dizilimi de zirve performansa ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Genetik farklılıklar kimilerini çok kısa bir sürede hedeflerine ulaştırırken, kimilerini de oldukça uzun bir zaman dilimi sonrası yüksek performansa ulaştırabilmektedir. Sportif performans gelişimi için bazılarının yaklaşık 3000 saat, bazılarının da 10.000 saat antrenman yaparak başarıya ulaşmasının temelinde söz konusu genetik farklılıklar yatmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSpor Bilimleri Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectphysical performansen_US
dc.subjectgenetiken_US
dc.subjectantrenmanen_US
dc.titleGENETİK ve ATLETİK PERFORMANSen_US
dc.title.alternativeATHLETIC PERFORMANCE and GENETICSen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.contributor.departmentSpor Bilimlerien_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess