Now showing items 1-1 of 1

    • GENETİK ve ATLETİK PERFORMANS 

      Cerit, Mesut; Cakiroglu, Temel (Spor Bilimleri Fakültesi, 2019-09-15)
      Genler; canlıların kalıtsal karakterlerini nesilden nesile taşıyan kromozom üzerinde yer alan değişik uzunluktaki DNA dizilimleridir. Bir sonraki jenerasyona aktarılacak olan genetik özellikler DNA dizilimlerinin içinde ...