Now showing items 1-1 of 1

    • Fonksiyonel Hareket Analizinin Güncel Uygulamaları: Sistematik Derleme 

      Bilge, Murat; Yildirim, Damla Selin (Spor Bilimleri Fakültesi, 2020-03-07)
      Fonksiyonel hareket analizi [functional movement screen (FMS), insanın hareket kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Araştırmanın amacı, FMS için normatif değerler oluşturarak, FMS’nin güvenirliliği, ...